Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Børnehaven Skovhuset, Støvring

UDBUD
Rebild kommune har besluttet at børnehaven Skovhuset skal udvides. Dette projekt omhandler en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.
P-pladsen skal udvides, og der skal laves ny belægning rundt om den fremtidige bygning.
Børnehaven skovhuset udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Den eksisterende institution er på 351 m². Der skal laves en samlet tilbygningen på 388 m².
Tilbygningen skal opføres i betonelementer som isoleres og beklædes med træ udv.
I forbindelse med ombygningen skal der laves nyt tagkonstruktion i det midterste samlingsrum. Her er i dag et pyramidetag, her skal hele tagkonstruktionen udskiftes til en tagkonstruktion med bjælkespær, og kiprem. Tagbeklædningen hele bygningen skal udskiftes, til en beklædning med brædder beklædt med tagpap.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som element byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres med spær, som beklædes med brædder og tagpap.
Gulve udføres som betongulve med linoleums- og vinylgulve.
Adgangsvej og udeophold udføres med betonbelægningssten og asfalt.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER

A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D Gulventreprisen
D.1 Gulvarbejde

E VVS-entreprisen
E.1 VVS- arbejde

F Ventilationsentreprisen
F.1 Ventilationsarbejde

G El- og hvidevareentreprisen
G.1 El- arbejde
G.2 Hårde hvidevareleverance

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via kaai.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er tilgængelig fra den 06.05.2019

LICITATION
Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være primo juli 2019 til april 2020.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Mette Jensen
meje@rebild.dk
tlf. 40 27 79 81

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-04-2019)
Titel Børnehaven Skovhuset, Støvring
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse UDBUD
Rebild kommune har besluttet at børnehaven Skovhuset skal udvides. Dette projekt omhandler en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.
P-pladsen skal udvides, og der skal laves ny belægning rundt om den fremtidige bygning.
Børnehaven skovhuset udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Den eksisterende institution er på 351 m². Der skal laves en samlet tilbygningen på 388 m².
Tilbygningen skal opføres i betonelementer som isoleres og beklædes med træ udv.
I forbindelse med ombygningen skal der laves nyt tagkonstruktion i det midterste samlingsrum. Her er i dag et pyramidetag, her skal hele tagkonstruktionen udskiftes til en tagkonstruktion med bjælkespær, og kiprem. Tagbeklædningen hele bygningen skal udskiftes, til en beklædning med brædder beklædt med tagpap.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som element byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres med spær, som beklædes med brædder og tagpap.
Gulve udføres som betongulve med linoleums- og vinylgulve.
Adgangsvej og udeophold udføres med betonbelægningssten og asfalt.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER

A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D Gulventreprisen
D.1 Gulvarbejde

E VVS-entreprisen
E.1 VVS- arbejde

F Ventilationsentreprisen
F.1 Ventilationsarbejde

G El- og hvidevareentreprisen
G.1 El- arbejde
G.2 Hårde hvidevareleverance

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via kaai.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er tilgængelig fra den 06.05.2019

LICITATION
Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være primo juli 2019 til april 2020.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Mette Jensen
meje@rebild.dk
tlf. 40 27 79 81
Deadline 27-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale kaai.ajoursystem.dk/tender
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45214100-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mette Jensen
Kontakt E-mail: meje@rebild.dk
Telefon: +45 40277981
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[26-04-2019 13:02:00]
Dato ændret for udløb af tilbudsfrist fra d. 06.05.2019 til d. 27.05.2019.

Åbn tidligere version 15-04-2019 Luk tidligere version 15-04-2019
Titel Børnehaven Skovhuset, Støvring
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse UDBUD
Rebild kommune har besluttet at børnehaven Skovhuset skal udvides. Dette projekt omhandler en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.
P-pladsen skal udvides, og der skal laves ny belægning rundt om den fremtidige bygning.
Børnehaven skovhuset udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Den eksisterende institution er på 351 m². Der skal laves en samlet tilbygningen på 388 m².
Tilbygningen skal opføres i betonelementer som isoleres og beklædes med træ udv.
I forbindelse med ombygningen skal der laves nyt tagkonstruktion i det midterste samlingsrum. Her er i dag et pyramidetag, her skal hele tagkonstruktionen udskiftes til en tagkonstruktion med bjælkespær, og kiprem. Tagbeklædningen hele bygningen skal udskiftes, til en beklædning med brædder beklædt med tagpap.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som element byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres med spær, som beklædes med brædder og tagpap.
Gulve udføres som betongulve med linoleums- og vinylgulve.
Adgangsvej og udeophold udføres med betonbelægningssten og asfalt.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER

A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D Gulventreprisen
D.1 Gulvarbejde

E VVS-entreprisen
E.1 VVS- arbejde

F Ventilationsentreprisen
F.1 Ventilationsarbejde

G El- og hvidevareentreprisen
G.1 El- arbejde
G.2 Hårde hvidevareleverance

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via kaai.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er tilgængelig fra den 06.05.2019

LICITATION
Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være primo juli 2019 til april 2020.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Mette Jensen
meje@rebild.dk
tlf. 40 27 79 81
Deadline 06-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale kaai.ajoursystem.dk/tender
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45214100-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mette Jensen
Kontakt E-mail: meje@rebild.dk
Telefon: +45 40277981