Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koordinering af byggeprojekt 2019/S 074-175500

Kort beskrivelse

Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets (Köparens) projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och Köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.

Volymgaranti

Köparen ställer volymgaranti motsvarande 3 millioner DKK årligt i avtalsperioden.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 27-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175500-2019:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Skåne län
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse