Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 074-174314

Kort beskrivelse

Nærværende projekt er en integreret del af et kompleks af projekter, som er afhængige af hinanden: Nyt Erhvervsgymnasium, Ny Banebro og nye parkeringsarealer og med relationer til naboprojekter som ny Banevej, forlægning af perroner, nye parkeringsarealer på banens sydside samt byudviklingsmuligheder ved Viborg Baneby.

Nærværende opgave omfatter etablering af parkerings- og friarealer, der får en sammenbindende rolle i området og har en række grænseflader til alle de omliggende projekter.

Udbudsområde IV omhandler arealet nord for baneterrænet mellem det nybyggede gymnasium og den eksisterende stationsbygning samt et areal syd for baneterrænet. På arealet nord for banen skal

Vejen Banegårdspladsen omlægges og der skal indrettes nye parkeringspladser og standsepladser samt nye cykelparkeringer.

På arealet syd for baneterrænet skal der udføres en sti fra Middagshøjvej samt nye belagte arealer nedenforden sydlige perrontrappe.

Læs mere
Ordregiver Viborg Kommune
Deadline 13-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174314-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse