Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

3 Affaldskomprimatorer til Sygehus Lillebælt

Til brug på henholdsvis Vejle og Kolding sygehuse ønsker Sygehus Lillebælt at købe 3 kom-primatorer til affaldskomprimering. 2 stk. til Vejle Sygehus og 1 stk. til Kolding Sygehus.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-04-2019)
Titel 3 Affaldskomprimatorer til Sygehus Lillebælt
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Til brug på henholdsvis Vejle og Kolding sygehuse ønsker Sygehus Lillebælt at købe 3 kom-primatorer til affaldskomprimering. 2 stk. til Vejle Sygehus og 1 stk. til Kolding Sygehus.
Deadline 15-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

Underkriterier Vægtning
Økonomi 80 %
Kvalitet og funktionalitet 20 %
Ordregiver Region Syddanmark
Adresse Damhaven 12
7100
Vejle
CPV kode 39713300-6 - Affaldskomprimatorer
SMV venligt Ja
Kontaktperson Gurli Evershed
Kontakt E-mail: Gurli.Evershed@rsyd.dk
Telefon: +45 76362950
Modtagers firmanavn Souschef Gurli Evershed, Sygehus Lillebælt
Adresse for modtagelse af tilbud Beriderbakken 4, 7100 Vejle