Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Intern revisionsvirksomhed 2019/S 073-172917

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører køb af intern revision til DR. Den interne revision er en del af det interne kontrolsystem og etableret af DR’s bestyrelse med henblik på at udføre lovpligtig finansiel revision af DR’s regnskab samt udføre øvrige revisions-ydelser, herunder it-revision mv. Den interne revision rapporterer til DR’s bestyrelse om den udførte revision og har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats. Den interne revision er uafhængig af DR og skal sikre, at der ikke kan drages tvivl om denne uafhængighed.

Læs mere
Ordregiver DR
Deadline 10-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172917-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse