Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mainframe 2019/S 073-172786

Kort beskrivelse

Styrelsen ønsker at indgå kontrakt om levering af en processor og tilhørende diske.

Styrelsen driver og udvikler en række systemer til administration af et antal studiestøtteordninger med SU-systemet som det største. Systemerne er egenudviklede og drives i dag af styrelsen selv i et mainframemiljø.

Mainframemiljøet består i dag af en IBM z114 (2818-M01), samt diske af type IBM DS8870(2423). Systemerne afvikles under operativsystem IBM zVSE 6.2.

Styrelsen ønsker en processor, der er bagudkompatibel, således at den er i stand til at afvikle styrelsens eksisterende systemer.

Processoren skal klargøres og tilkobles til eksisterende ydre enheder, og data skal migreres som en del af leverancen.

Formålet med kontrakten er at give styrelsen et opgraderet miljø med øget kapacitet, og som muliggør eventuel nødvendig kapacitetsudvidelse.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172786-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed