Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2019/S 073-171654

Kort beskrivelse

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, forventer at gå i udbud med Aptering af rårum.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af en orienteringsmøde, samt skriftlig høring med eventuelt supplerende, bilaterale møder på baggrund af de enkelte høringssvar (konkret vurdering).

Der afholdes fælles informationsmøde hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en introduktion til Nyt OUH, Aptering af rårum.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171654-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse