Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 072-169627

Kort beskrivelse

Himmerland Boligforening ønsker opført 6 900 m2 almene boliger. A. Enggaard A/S har adkomst til grunden, matr. nr. 947t og matr. nr. 947 x begge Aalborg Bygrunde. Det er en forudsætning for realisering af det almene byggeprojekt, at byggeriet opføres i forbindelse med opførelse af private boliger på grunden, hvormed opførelsen koordineres og tilrettelægges som ét samlet integreret projekt.

Himmerland Boligforening, afd. 9089 agter at erhverve ejendommen og den fremtidige bebyggelse fra A. Enggaard A/S i henhold til samlet aftalesæt. A. Enggaard A/S skal varetage bygherrerollen. Det er en betingelse, at A. Enggaard A/S varetager Himmerland Boligforening afd. 9089s udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftaleforholdet mellem Himmerland Boligforening afd. 9089 og A. Enggaard A/S. Der vil blive indrykket de nødvendige bekendtgørelser ift. de underliggende/udførende leverandører.

Læs mere
Ordregiver Himmerland Boligforening, afd. 9089
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169627-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed