Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 071-168840

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter:

- Udvikling af et intensivt danskkursus (Turbodansk),

- Årlig afholdelse,

- Administrative opgaver.

Turbodansk afvikles én gang årligt for op i mod 200 grønlandske kursister. Turbodansk gennemføres som 4 ugers tilstedeværelsesundervisning med mulighed for forudgående fjernundervisning i 2 uger.

Leverandøren vil skulle udvikle og afholde dels den indledende, introducerende fjernundervisning, dels det samlede undervisningsforløb for de 4 ugers tilstedeværelsesundervisning.

Kursister vil kunne søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om økonomisk tilskud i form af et legat.

Leverandøren skal udarbejde og gennemføre en kommunikationsplan med tæt inddragelse af Hjemmestyret.

Leverandøren vil skulle varetage en række administrative opgaver i relation til Turbodansk, herunder tilmeldinger, registrering af fremmøde, indsende data og erfaringsopsamling m.v.

Læs mere
Ordregiver Undervisningsministeriet
Deadline 07-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168840-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter