Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 071-167288

Kort beskrivelse

Thisted Kommune udbyder levering af fødevarer til Thisted Kommunes storkøkkener.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 3.5.2019 kl. 23:59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Total forventede værdi delaftale 1 og delaftale 2 - inklusiv værdi på alle delaftaler - incl optioner 44 000 000 DKK. Heraf udgør delaftale 2 - 1 600 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Deadline 16-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167288-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse