Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 070-166295

Kort beskrivelse

Udviklingsselskabet af 1.6.2015 A/S (sælger) opfører en selvstændig ejendom på dele af matr.nr. 345 Eksercerpladsen, København, hvorfra ejendommen planlægges udstykket. Såfremt det måtte vise sig, at udstykning ikke kan ske uden øgede omkostninger til følge eller forsinkelse, etableres ejendommen som en ejerlejlighed på matr.nr. 345 Eksercerpladsen, København (Grunden). Kommunen har fået tilbud om at købe ejendommen som nøglefærdig daginstitution. Ejendommen får et forventet nettoareal på ca. 2 000 m2. Hvis kommunen indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger via ”råhusmodellen”, jf. nærmere herom nedenfor. Byggeriet har en fælles arkitektur, og byggepladsen skal placeres uden for Grunden for at byggeriet kan gennemføres. Opførelse af ejendommen indgår som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeri på Grunden, hvorved særskilt udbud af råhus for institutionen ikke er praktisk gennemførlig.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166295-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed