Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vedligeholdelse af elevatorer 2019/S 070-165248

Kort beskrivelse

SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem for elevatormoderniseringer (15.75 Elevatormodernisering). SKI og SKI’s abonnenter kan benytte det dynamisk indkøbssystem frivilligt, og har således en ret til - men ikke en pligt til - at anvende systemet. Det dynamiske indkøbssystem forventes over en 4-årig periode at omsætte mellem 55 000 000 DKK - 75 000 000 DKK.

Det dynamisk indkøbssystem indeholder kun én indkøbskategori som omfatter anskaffelse af ”elevatormoderniseringer”.

Under indkøbskategorien ”Elevatormodernisering” kan der indkøbes ydelser og produkter til alle reparationer af elevatorer over 5 000 DKK inkl. moms.

Indeholdt i et konkret indkøb af elevatormodernisering kan være alle priser og omkostninger ved elevatormoderniseringen, som for eksempel men ikke begrænset til: reservedele, materialer og komponenter; montørtimer, kørselstimer, alle øvrige udgifter, der må være forbundet med gennemførelsen af moderniseringen – såsom konsulenttimer til udarbejdelse af en tilstandsrapport mv.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 07-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165248-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse