Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ambulancetjenester 2019/S 070-165186

Kort beskrivelse

Som forberedelse til kommende udbud af ambulancetjenesterne og liggende sygetransport i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland inviteres interesserede virksomheder hermed til en indledende markedsdialog. Udbud forventes gennemført i løbet af 2020. Punkterne for en markedsdialog ligger ikke endeligt fast, men vil eksempelvis kunne omhandle emner om følgende: Opdeling i geografiske områder, ydelsernes sammensætning ift. ambulancetjeneste og liggende sygetransport, basefaciliteter, køretøjskrav, kontraktlængde, beredskabstyper mv. Der vil blive fremsendt en endelig dagsorden forud for dialogmøderne. Dialogmøderne vil blive gennemført med interesserede virksomheder enkeltvis.

(Det bemærkes, at den endelige opdeling i delkontrakter endnu ikke kendes, og tallet angivet nedenfor i pkt. II.1.6 er alene symbolsk.)

Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland og Region Nordjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165186-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse