Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Diagnostiske systemer 2019/S 070-165167

Kort beskrivelse

Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, påtænker at indkøbe 1 stk fluorescens baseret kapillær elektroforese system, ABI3500XL, som erstatning for 2 eksisterende ABI3130XL enheder.

Grundet behov for kontinuerlige kliniske workflows, skal instrumentet kunne udføre analyser efter vores nuværende protokoller, hvor der bl.a. benyttes Applied Biosystems BigDye kemi. Der skal laves en glidende overgang til nyt udstyr for at sikre kontinuitet i driften og metoderne/analyseprincipperne skal derfor være magen til de gamle udstyrs.

Instrumenterne skal kunne køre både sekventering og fragmentanalyse uden udskiftning af kemikalier eller kørsels matrix.

Sekventeringslængden skal være mindst 800 base par (bp). Kørsels kapaciteten på hvert instrument skal være 24 prøver pr kørsel, 2 microtiter plader skal kunne læses på samme tid (96 eller 384 brønde). (fortsættes i pkt. II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Medicoteknik, Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165167-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed