Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af ejendomme med flere boliger 2019/S 070-164254

Kort beskrivelse

Kontrakten indgås som led i et køb af ejendommen matr. 2ii, Strandby, Esbjerg Jorder, ejerlejlighed nr. 2 og 4, depot G, beliggende Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg, Danmark, fra Broen Shopping A/S. Kontrakten angår opførelse af en almen boligudlejningsejendom med 87 blandede boliger og et samlet etageareal på ca. 7 120 m2. Broen Shopping A/S eller et selskab, hvori Broen Shopping A/S har den bestemmende indflydelse, skal i forbindelse med opførelsen af den almene boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden, i henhold til den delegerede bygherremodel. Aftalegrundlaget er kædet sammen med opførelsen af et nyt Biografcenter i Esbjerg for Nordisk Film Biografer A/S, hvorfor det er uforeneligt at bygge alment efter de gængse regler og procedurer.

Læs mere
Ordregiver Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164254-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed