Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg 2019/S 070-163875

Kort beskrivelse

Biofos inviterer til informationsmøde om Biofos kommende udbudsprojekter som en del af Biofos Udbygningsplan. Udbygningsplanen skal blandt andet sikre at renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige belastning fra befolknings- og erhvervsudvikling, samt at renseanlæggene kan overholde fremtidige udledningskrav.

Planlagte entrepriseudbud i 2020-2023 med tilhørende udbud af rådgivningsydelser i perioden 2019-2020. I forbindelse med opgraderingen af renseanlæggene på især Lynetten og Damhusåen er der planlagt udbud af følgende projekter: bundbeluftning, vandlinjen (pumpestationer, efterklaringstanke, rørledning med fordelingsbygværker, div. ombygninger), slamlinjen (koncentrering af primærslam, termisk hydrolyseanlæg med hjælpeanlæg, opgradering og renovering af eksisterende rådnetanke), renovering af pumpestationer, SCADA- programmering, mv.

Læs mere
Ordregiver Biofos A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163875-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse