Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Service and maintenance of waste scanning system at I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

The Agreement is valid for service and maintenance works at ARC's waste-to-energy plant (WtE plant).

The Agreement includes the following equipment:
Waste scanning system:
• 2 pc. camera unit with pan-tilted-head
• 1 pc. control and analysis unit in the control room for the waste cranes
• 1 pc. display and operation panel in the central control room
Scope of Supply:
• 1 scheduled service per year
• Interference elimination per year of 16 hours support for remote maintenance.
• Remote hot line service
• Extra maintenance and repair services if needed

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-04-2019)
Titel Service and maintenance of waste scanning system at I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse The Agreement is valid for service and maintenance works at ARC's waste-to-energy plant (WtE plant).

The Agreement includes the following equipment:
Waste scanning system:
• 2 pc. camera unit with pan-tilted-head
• 1 pc. control and analysis unit in the control room for the waste cranes
• 1 pc. display and operation panel in the central control room
Scope of Supply:
• 1 scheduled service per year
• Interference elimination per year of 16 hours support for remote maintenance.
• Remote hot line service
• Extra maintenance and repair services if needed
Deadline 13-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Price 20%, Competences 40%, Service preparedness 40%
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e95b907-adb0-437f-898d-af8a11c5cf56/homepage
Ordregiver ARC I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier Økonomisk/finansiel kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Teknisk/faglig kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave med udførelse af opgaver beskrevet i kravspecifikationen.
Adresse Vindmøllevej 6
2300
København S
CPV kode 35120000-1 - Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
31625100-4 - Branddetektionssystemer
35121000-8 - Sikringsudstyr
SMV venligt Ja
Kontaktperson Aisha Amjad
Kontakt E-mail: aia@a-r-c.dk
Telefon: +45 21226470