Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads

Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2019)
Titel Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 09-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Aftalen tildeles den højestbydende tilbudsgiver
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 2100000 DKK
Udvælgelseskriterier 1. Identitet af tilbudsgiver, 2. Referenceliste og 3. Tro- og loveerklæring
Adresse Svendborgvej 135
5762
Vester Skerninge
CPV kode 63731000-2 - Lufthavnsaktiviteter
45235110-7 - Arbejder i forbindelse med flyvepladser
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
77314000-4 - Vedligeholdelse af arealer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 62233241
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[15-04-2019 11:30:45]
Bilag 11 - Spørgsmål-svar samt rettelsesblad pr. 15. april 2019 er uploadet.

Dokumentet er i første omgang en opsamling på spørgsmål stillet i forbindelse med afholdt besigtigelse d. 11. april 2019.

Bilaget vil blive opdateret løbende.
[24-04-2019 09:13:18]
Bilag 11 - Spørgsmål-svar er opdateret med spørgsmål 24.
[03-05-2019 09:49:52]
Opdateret bilag 11 - Spørgsmål/svar med spørgsmål 25 og 26 af 3. maj 2019.

Åbn tidligere version 24-04-2019 Luk tidligere version 24-04-2019
Titel Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 09-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Aftalen tildeles den højestbydende tilbudsgiver
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 2100000 DKK
Udvælgelseskriterier 1. Identitet af tilbudsgiver, 2. Referenceliste og 3. Tro- og loveerklæring
Adresse Svendborgvej 135
5762
Vester Skerninge
CPV kode 63731000-2 - Lufthavnsaktiviteter
45235110-7 - Arbejder i forbindelse med flyvepladser
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
77314000-4 - Vedligeholdelse af arealer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 62233241
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Åbn tidligere version 15-04-2019 Luk tidligere version 15-04-2019
Titel Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 09-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Aftalen tildeles den højestbydende tilbudsgiver
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 2100000 DKK
Udvælgelseskriterier 1. Identitet af tilbudsgiver, 2. Referenceliste og 3. Tro- og loveerklæring
Adresse Svendborgvej 135
5762
Vester Skerninge
CPV kode 63731000-2 - Lufthavnsaktiviteter
45235110-7 - Arbejder i forbindelse med flyvepladser
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
77314000-4 - Vedligeholdelse af arealer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 62233241
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Åbn tidligere version 05-04-2019 Luk tidligere version 05-04-2019
Titel Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 09-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Aftalen tildeles den højestbydende tilbudsgiver
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/103506830.aspx
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 2100000 DKK
Udvælgelseskriterier 1. Identitet af tilbudsgiver, 2. Referenceliste og 3. Tro- og loveerklæring
Adresse Svendborgvej 135
5762
Vester Skerninge
CPV kode 63731000-2 - Lufthavnsaktiviteter
45235110-7 - Arbejder i forbindelse med flyvepladser
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
77314000-4 - Vedligeholdelse af arealer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 62233241
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/103506830.aspx