Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution i Tim

Udbuddet vedrører totalrådgivning, byggeledelse og fagtilsyn til Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter betegnet bygherre) i forbindelse med opførelse af en ny daginstitution i Tim.
Den udbudte opgave omhandler totalrådgivning i forbindelse med projektering og opførelse af en ny daginstitution i Tim med tilhørende udearealer med plads til én vuggestuegruppe og én børnehavegruppe; i alt 76 børn.
Bygherres visioner, ønsker og krav til den nye daginstitution samt til totalrådgiver er mere beskrevet i udbudsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-04-2019)
Titel Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution i Tim
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører totalrådgivning, byggeledelse og fagtilsyn til Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter betegnet bygherre) i forbindelse med opførelse af en ny daginstitution i Tim.
Den udbudte opgave omhandler totalrådgivning i forbindelse med projektering og opførelse af en ny daginstitution i Tim med tilhørende udearealer med plads til én vuggestuegruppe og én børnehavegruppe; i alt 76 børn.
Bygherres visioner, ønsker og krav til den nye daginstitution samt til totalrådgiver er mere beskrevet i udbudsmaterialet.
Deadline 06-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bruapffhuc
Ordregiver Ringkøbing-Skjern Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers personlige forhold
• Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive Bilag 1.2.3 Virksomhedsoplysninger vedr. gæld til det offentlige.
Mindstekrav: Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Tilbudsgiver skal udfylde Bilag 1.2.3 Virksomhedsoplysninger.

Økonomisk og finansiel formåen
• Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Bilag 1.2.3 Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning,
 Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 3 mio. kr.
o Soliditetsgrad
 Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være mindst 15 %.

Teknisk og faglig formåen
• Tilbudsgiverteamet bedes vedlægge en referenceliste over de 5 mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste tre år. Benyt venligst Bilag 1.2.3 Virksomhedsoplysninger. Med sammenlignelige forstås referencer fra projektering af daginstitutioner udført enten i total-rådgivning eller totalentreprise.
o Mindstekrav:
 Tilbudsgiverteamet skal vedlægge mindst to sammenlignelige referencer.
Adresse Ved Fjorden 6
6950
Ringkøbing
WWW: www.rksk.dk
CPV kode 71311000-1 - Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mai Sloth
Kontakt E-mail: misl@niras.dk
Telefon: +45 27618842
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bruapffhuc