Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opstilling af autoværn 2019/S 068-158571

Kort beskrivelse

Det dynamiske indkøbssystem udbydes til brug for opsætning eller udskiftning af autoværn.

Arbejdet vil omfatte en række opgaver, som skal udføres i hele Danmark.

Der er på udbudstidspunktet planlagt udskiftning af autoværn i forbindelse med genopretningsaktiviteter i 2019, og det forventes suppleret med yderligere opgaver i det dynamiske indkøbssystems løbetid.

Kvalificerede ansøgere kan optages i det dynamiske indkøbssystem, uanset om de kan løse opgaver i hele landet eller kun lokalt.

Der anmodes om tilbud på de konkrete opgaver hos de virksomheder, som optages i det dynamiske indkøbssystem. Se nærmere om fremgangsmåden i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 31-03-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158571-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse