Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Gæstetilfredshedsanalyse 2019

Opgaven omfatter indsamling af data om udenlandske og danske gæsters tilfredshed med opholdet på op til 35 feriesteder i Danmark samt mulighed for en option (tilkøb af ekstra interviews på feriestedsniveau). Der skal gennemføres interviews på dansk, tysk og engelsk. Spørgeskemaerne skal foreligge på de tre pågældende sprog samt på norsk og svensk.
Der tages afsæt i tidligere spørgeskemaer, som foreligger i nævnte oversættelser, og som forventes at blive benyttet med nogle ændringer. Justeringer i spørgeskema foretages af ordregiveren og tilpasses i samarbejde med tilbudsgiver.

Aftalen omfatter tre delopgaver:
1. Gennemførelse af 300 face-to-face-interviews med danske og udenlandske gæster om tilfredshed med delelementer på op til 35 feriesteder i perioden 1. juli til 31. august 2019.
2. Løbende afrapportering af resultater til feriestederne via online dashboard.
3. Udarbejdelse af individuelle grafikrapporter for hvert feriested på alle dele af undersøgelsen, inkl. kodning af åbne besvarelser, samt en hovedrapport indeholdende en analyse og kommentering af resultaterne på tværs af feriestederne.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-04-2019)
Titel Gæstetilfredshedsanalyse 2019
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter indsamling af data om udenlandske og danske gæsters tilfredshed med opholdet på op til 35 feriesteder i Danmark samt mulighed for en option (tilkøb af ekstra interviews på feriestedsniveau). Der skal gennemføres interviews på dansk, tysk og engelsk. Spørgeskemaerne skal foreligge på de tre pågældende sprog samt på norsk og svensk.
Der tages afsæt i tidligere spørgeskemaer, som foreligger i nævnte oversættelser, og som forventes at blive benyttet med nogle ændringer. Justeringer i spørgeskema foretages af ordregiveren og tilpasses i samarbejde med tilbudsgiver.

Aftalen omfatter tre delopgaver:
1. Gennemførelse af 300 face-to-face-interviews med danske og udenlandske gæster om tilfredshed med delelementer på op til 35 feriesteder i perioden 1. juli til 31. august 2019.
2. Løbende afrapportering af resultater til feriestederne via online dashboard.
3. Udarbejdelse af individuelle grafikrapporter for hvert feriested på alle dele af undersøgelsen, inkl. kodning af åbne besvarelser, samt en hovedrapport indeholdende en analyse og kommentering af resultaterne på tværs af feriestederne.
Deadline 03-05-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Indkomne tilbud bliver vurderet på følgende med dertilhørende vægte (for yderlig information se udbudsbeskrivelsen):
1. Pris: 15 pct.
2. Kvalitet og kvalifikationer: 55 pct.
3. Leveringssikkerhed: 30 pct.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 1350000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9440
Aabybro
CPV kode 79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79311000-7 - Rundspørger
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henriette Hansen
Kontakt E-mail: hmh@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 28593937