Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 069-162253

Kort beskrivelse

Amgros er et I/S ejet af de 5 regioner. Med henblik på at forsyne disses sygehusapoteker (SA) med lægemidler samt enkeltes videresalg til Færøerne og Grønland og sikre afhentning af plasma indsamlet i de danske blodcentre, ønsker Amgros at indgå aftale for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler og afhentning af plasma. Aftalen er en kombineret vare- og tjenesteydelseskontrakt. Aftalen er ikke eksklusiv for så vidt angår SA'ernes indkøb af lægemidlerne, men aftalen er eksklusiv for så vidt angår afhentning af plasma med undtagelse af de begrænsninger, der kan pålægges blodcentrene i henhold til dansk lov, se nærmere i den udbudte aftale afsnit 1 og 9. Amgros videresælger lægemidlerne til SA'erne til Amgros' indkøbspris med et tillæg. SA'erne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' aftale til lægemiddelindkøb. Aftalen indeholder en sikring af forsyningssikkerheden af lægemidlerne i tilfælde af mangel på råvarer (plasma) til lægemiddelfremstilling, jf. aftalens pkt. 12.2.8.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 20-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162253-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (03-04-2019)

Lægemidler 2019/S 066-154029

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154029-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Amgros er et I/S ejet af de 5 regioner. Med henblik på at forsyne disses sygehusapoteker (SA) med lægemidler samt enkeltes videresalg til Færøerne og Grønland og sikre afhentning af plasma indsamlet i de danske blodcentre, ønsker Amgros at indgå aftale for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler og afhentning af plasma. Aftalen er en kombineret vare- og tjenesteydelseskontrakt. Aftalen er ikke eksklusiv for så vidt angår SA'ernes indkøb af lægemidlerne, men aftalen er eksklusiv for så vidt angår afhentning af plasma med undtagelse af de begrænsninger, der kan pålægges blodcentrene i henhold til dansk lov, se nærmere i den udbudte aftale afsnit 1 og 9. Amgros videresælger lægemidlerne til SA'erne til Amgros' indkøbspris med et tillæg. SA'erne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' aftale til lægemiddelindkøb. Aftalen indeholder en sikring af forsyningssikkerheden af lægemidlerne i tilfælde af mangel på råvarer (plasma) til lægemiddelfremstilling, jf. aftalens pkt. 12.2.8.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 20-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154029-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse