Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester mod erhvervsansvar 2019/S 065-151741

Kort beskrivelse

Koncernindkøb i Sundheds- & Ældreministeriet udbyder her indkøb af Public and Products liability insurance på vegne af Statens Serum Institut. Forsikringen skal træde ikraft pr. 1.6.2019 og vil være gældende i 3 år. Der kan herefter i fald der opnås enighed herom ske en forlængelse af aftalen i 1 periode af 24 kalendermåneder. Tildelingskriteriet i nærværende udbud er laveste pris og der skal indgives 3 sideordnede tilbud. Evalueringsmetoden står anført i udbudsmaterialets aftalebilag 2.

Nærværende opgave er ikke opdelt i delaftaler da dette vil medføre markante øgede transaktionsomkostninger hos Ordregiver.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 30-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151741-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse