Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Industrimaskiner 2019/S 065-150668

Kort beskrivelse

DRS ønsker at indkøbe Komprimatorer, som opfylder de tekniske og funktionelle krav, der er fastlagt i kravspecifikationerne for henholdsvis model A og B, der er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Dansk Retursystem A/S (i det følgende kaldet "DRS") opfordrer virksomheder til at afgive tilbud på levering og montering af Komprimatorer model A og/eller B til Butikker udpeget af DRS på de vilkår, som er nærmere reguleret i udkast til Rammeaftalerne for model A og model B. DRS vil for hver af de 2 komprimatorer (model A og B) indgå 3 parallelle Rammeaftaler med de op til 3 Tilbudsgivere, der har tilbudt de laveste priser, og som samtidig overholder kravene i kravspecifikationerne for henholdsvis model A og model B. DRS henviser generelt til Kravspecifikationerne for Komprimatorerne for henholdsvis model A og model B.

Læs mere
Ordregiver Dansk Retursystem A/S
Deadline 07-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150668-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse