Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2019/S 062-144182

Kort beskrivelse

Projektet omfatter udvikling af faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand. De faglige pejlemærker skal bidrage til at indsamle og udbrede den aktuelt bedste viden om den socialpædagogiske bistand til mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig. De faglige pejlemærker skal dermed udgøre en del af grundlaget for kommunernes fortsatte arbejde med at højne kvaliteten i den socialpædagogiske bistand på strategisk, ledelsesmæssigt og fagprofessionelt niveau.

I den forbindelse søges en leverandør til vidensafdækning og case-beskrivelser, processtøtte til udvikling af de faglige pejlemærker samt formidling. Leverandøren skal levere opgaven i perioden juni 2019 - december 2021.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Deadline 03-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144182-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse