Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 062-143987

Kort beskrivelse

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital påtænker at anskaffe nyt bloddyrkningssystem med tilhørende software, database og service. Afdelingens nuværende bloddyrkningssystem model, Bact/Alert 3D leveret af firmaet BioMerieux, påtænkes udskiftet med et mere tidsvarende bloddyrkningssystem, der bedre tilgodeser arbejdsmiljø, ergonomi, krav til sporbarhed og øget patientsikkerhed. Der ønskes anskaffet et bloddyrkningssystem Virtuo også fra firmaet BioMerieux. Ved udskiftningen lægges der vægt på at forbedre arbejdsmiljøet ved en forbedret ergonomi i forbindelse med håndtering af prøvematerialet – bloddyrkningskolber. I afdelingens nuværende system – Bact/Alert – indsættes i gennemsnit 330 bloddyrkningskobler og udtages 330 bloddyrkningskolber dagligt i en ergonomisk belastende arbejdsgang med en høj grad af ensidigt gentagne bevægelser, som ønskes enten fjernet eller reduceret. Processen består i dag af en manuel indsættelse og udtagning af; se endvidere pkt. II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143987-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed