Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2019/S 061-141119

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter projektering, opbygning, levering, montering og indkøring af 1 stk. nyt komplet gasmotoranlæg inklusive kølevands- og røggassystem, gasrensning, kontroltavler, kabler mv.

Anlægget skal være indbygget i en ny container/let bygning og anbringes udenfor nuværende gasmotorbygning.

Anlægget skal kunne køre sammen med den eksisterende lidt mindre gasmotor ved tilslutning til det eksisterende varmesystem, der leverer varme til rådnetanke og driftsbygninger på renseanlægget.

Den eksisterende gasmotor, der er placeret i separat rum i gasmotorbygningen, skal bibeholdes.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand A/S
Deadline 25-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141119-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse