Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 060-140141

Kort beskrivelse

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej skal Novafos omlægge eksisterende vand- og regnvandsledninger. Samtidig udbygges regnvandssystemet for at forbedre afvandingsforholdene for Gladsaxe Ringvej og nærliggende arealer og for at forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 24-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140141-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed