Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Træpille inkøb

VEKS har i forbindelse med at drive Ishøj Varmeværk som en spidslastcentral brug for at indgå en ny træpille kontrakt, da den gamle kontrakt udløber 30.06.18.
Derfor ønskes en ny kontrakt indgået for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020.

Kontrakten omfatter levering af 8 mm træpiller.
Kontrakten omfatter levering af min. 4.000 tons og op til 8.ooo tons træpiller.
Øvrige specifikke forhold fremgår af de vedlagte bilag.

Der er aktuelt tale om 1 kontrakt, som vil defineres som varekøb.
Køber er en ordregivende myndighed omfattet af Forsyningsdirektivet artikel 7 – 14, men Køber er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 23 b, ii, idet indkøb af træpiller betegnes som energi til produktion af brændsel.
Køber falder derfor under Udbudsloven, og der anvendes proceduren offentligt udbud for kontrakten.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-03-2019)
Titel Træpille inkøb
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse VEKS har i forbindelse med at drive Ishøj Varmeværk som en spidslastcentral brug for at indgå en ny træpille kontrakt, da den gamle kontrakt udløber 30.06.18.
Derfor ønskes en ny kontrakt indgået for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020.

Kontrakten omfatter levering af 8 mm træpiller.
Kontrakten omfatter levering af min. 4.000 tons og op til 8.ooo tons træpiller.
Øvrige specifikke forhold fremgår af de vedlagte bilag.

Der er aktuelt tale om 1 kontrakt, som vil defineres som varekøb.
Køber er en ordregivende myndighed omfattet af Forsyningsdirektivet artikel 7 – 14, men Køber er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 23 b, ii, idet indkøb af træpiller betegnes som energi til produktion af brændsel.
Køber falder derfor under Udbudsloven, og der anvendes proceduren offentligt udbud for kontrakten.
Deadline 29-04-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Dokumenter
Ordregiver VEKS — Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Udvælgelseskriterier Se vedhæftede ESPD.
Adresse Roskildevej 175
2620
Albertslund
WWW: www.veks.dk
CPV kode 09111400-4 - Træbaseret brændsel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Nina Dalsgaard
Kontakt E-mail: nd@veks.dk
Telefon: +45 43660342