Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 229-562842

Kort beskrivelse

Gribskov kommune udbyder Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), i 2 delaftaler. Delaftale 1 angår STU til unge med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med omfattende fysiske og/eller psykiske vanskeligheder til følge. Her forventer kommunen at indgå aftale med 3-5 leverandører. Delaftale 2 angår STU til unge med kognitive vanskeligheder og/eller generelle indlæringsvanskeligheder, ringe mestringsevne, ingen, mindre eller i lettere grad fysiske funktionsnedsættelser. Her forventer kommunen at indgå aftale med 4-6 leverandører. På begge delaftaler vil der blive indgået rammeaftaler, og opstart af kontrakterne vil være april 2020. Aktuelt har Gribskov Kommune 50 unge på påbegyndte STU-forløb, alle ved private leverandører.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Deadline 16-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562842-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (19-11-2019)

Uddannelse og undervisning 2019/S 223-548162

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548162-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Gribskov kommune udbyder Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), i 2 delaftaler. Delaftale 1 angår STU til unge med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med omfattende fysiske og/eller psykiske vanskeligheder til følge. Her forventer kommunen at indgå aftale med 3-5 leverandører. Delaftale 2 angår STU til unge med kognitive vanskeligheder og/eller generelle indlæringsvanskeligheder, ringe mestringsevne, ingen, mindre eller i lettere grad fysiske funktionsnedsættelser. Her forventer kommunen at indgå aftale med 4-6 leverandører. På begge delaftaler vil der blive indgået rammeaftaler, og opstart af kontrakterne vil være april 2020. Aktuelt har Gribskov Kommune 50 unge på påbegyndte STU-forløb, alle ved private leverandører.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Deadline 16-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548162-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (25-06-2019)

Catering til private 2019/S 120-295208

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295208-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 iLBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området).

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Deadline 13-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295208-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (18-03-2019)

Catering til private 2019/S 054-125466

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125466-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til beboere på Ordregivers plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 i LBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området).

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Deadline 12-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125466-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter