Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Catering til private 2019/S 120-295208

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 iLBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området).

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Deadline 13-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295208-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (18-03-2019)

Catering til private 2019/S 054-125466

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125466-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til beboere på Ordregivers plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 i LBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området).

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Deadline 12-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125466-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter