Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer 2019/S 052-120436

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

Læs mere
Ordregiver Rammeaftale - Broer og konstruktioner
Deadline 10-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120436-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (13-03-2019)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer 2019/S 051-117570

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117570-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

Læs mere
Ordregiver Rammeaftale - Broer og konstruktioner
Deadline 10-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117570-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse