Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2019/S 051-116529

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder et skybrudssikringsprojekt indeholdende bl.a. kloakudskiftning og klimasikring på etablissement 101. Kastellet. Kastellet er fredet fortidsminde og bygningerne er omfattet af bygningsfredning.

Udførelsesfasen forventes at starte op ultimo 2019 med aflevering ca. 2 år efter opstart. Projektet udbydes i en hovedentreprise omfattende de oplistede arbejder under pkt. II.2.4. Enkelte udskiftningsarbejder i bygninger udføres af anden entreprenør end hovedentreprenøren, hvilket vil kræve løbende koordinering.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudsloven afsnit II, idet der er særligt fokus på kvaliteten i opgaveløsningen i henhold til arbejdernes kompleksitet, hvorfor der ønskes en optimal løsning i såvel teknisk som økonomisk henseende.

Projektets udførelse er betinget af, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opnår samtlige godkendelser og tilladelser, der måtte være nødvendige for arbejdernes udførelse.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline 08-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116529-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse