Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kreativt bureau til designkoncept og wireframeudvikling på digital karriereportal for international markedsføring af Midtjylland som karrieredestination

Baggrund of formål
Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity har indgået et partnerskab om at igangsætte en strategisk og taktisk international markedsføringsindsats om at gøre Midtjylland i stand til at tiltrække flere internationale talenter og velkvalificeret arbejdskraft til regionen, til gavn for hele Danmarks vækst.

Hertil skal der etableres en fælles digital karriereplatform, der skal fungere som et vindue til internationale kandidater, og som et sted hvor de lokale virksomheder kan vise deres specifikke åbne stillingsopslag, de har svært ved at finde den rigtige kandidat til.


Opgaven____________________________________________________
Den fælles karriereplatform skal bygges ud fra Copenhagen Capacitys eksisterende platform: http://www.greatercph.com/careers/ i et nyt design, som både har sit eget look, men som også kan spille sammen med vores øvrige tiltag.

Opgaven består i at lave et kreativt koncept på en digital oplevelse, et destinations brandet site, der udfylder den besøgendes informationsbehov og gerne overgår forventning i forhold til at få den besøgende til at overveje Danmark, nærmere bestemt Midtjylland som sin næste karrieredestination.

Delelementer:
• Nyt CVI, der kan indgå i samspil med vores øvrige tiltag, der favner de to brands ”Greater Copenhagen” og ”State of Danmark.”
• Wireframes til sitet omfatter bl.a. følgende sidetyper:
o Forside med generel branding af Midtjylland som et attraktivt sted at leve og bo i for udenlandske medarbejdere med adgang til ledige jobtilbud og deltagende virksomheder. Skal desuden indeholde filter- og søgefunktion samt relevante call-to-actions. Forsiden skal kunne versioneres til at fokusere på én specifik branche, f.eks. IT/Tech.
o Indholdssider til udbygning af fortællingen om Midtjylland som et attraktivt sted at leve, bo og arbejde.
o Indholdssider, der sætter lokale styrkepositioner med lokale jobs og virksomheder.
o Oversigt over de deltagende virksomheder med søge- og filtreringsmulighed.
o Indholdssider til at præsentere den enkelte virksomhedsprofil, hvor virksomheden eksponeres med relevante jobs.
o Sider til præsentation af de enkelte jobopslag direkte på websitet.
o Lukket side med form til virksomheder, så de selv kan uploade deres profiltekster.
• Alle sidetyper designes til responsivt layout, så de optimeres til alle almindelige devices (desktop, laptop, tablet og mobile).
• UX for hele siteoplevelsen gennemtænkes i samarbejde med Copenhagen Capacity for at sikre, at alle elementer, CTAs, osv. spiller sammen med den overordnede brugerrejse.
• Design af email-elementer og -templates til e-mail-flow, som ligeledes skal spille sammen med den overordnede brugerrejse og de øvrige brands.
• Forslag til navngivning af karriereportalen der afspejler den regionale forankring og samtidigt spiller sammen med den eksisterende platform samt øvrige brands.

Det er vigtigt, at partnerskabet løbende kan holde fysiske møder med bureauet, hvorfor det er et kriterie at tilbuddet inkluderer en eventuel rejsetid til et anslået antal nødvendige møder.

Koncept ¬¬¬¬¬-________________________________________________
Den tekniske arkitektur bag konceptet har Copenhagen Capacity allerede udviklet, og de forskellige systemer: CMS, sitesøgnings-værktøj, marketing automation, kandidathåndteringssystem og analyseværktøj til visning af resultater er klar til at håndtere det nye site.
Der er derfor udelukkende tale om et designkoncept inklusiv et navn til karriereportalen, der gennem kreative og elegante elementer til den nye platform, formår at skabe en indbydende oplevelse hos målgruppen.

Alle elementer skal kunne overdrages og implementeres af Copenhagen Capacitys webbureau.


Målgrupper__________________________________________________
Platformen skal kunne håndtere fire målgrupper:

• Internationale talenter (velkvalificeret arbejdskraft), herunder studerende og forskere
• Virksomheder i lokalområdet, der har behov for udenlandsk arbejdskraft
• Regionale organisationer og kommuner, der har interesse i at eksponere deres bløde værdier gennem websitet.

Budget_____________________________________________________
Der er afsat 100.000 kr. til denne opgave.

Bud________________________________________________________
Åben bud.

Projektperiode_______________________________________________
Projektet startes op i marts og design-koncept skal være færdigt ultimo maj 2019.

Leverance___________________________________________________
For at komme i betragtning til denne opgave skal der indleveres:

• Samlet budgetestimat for opgaven
• Portefølje af kreativt arbejde fra lignende projekter
• En kort beskrivelse af nøglekompetencer- og personer
• Timepriser på ressourcer inkl. forventet rejseudgifterVurderingskriterier og deadline ___________________________
Den ordregivende myndighed kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde

Tilbuddet skal sendes til ordregiveren i henhold til instruktionerne på udbud.dk. Tilbud med afvigelse i pris, levering og deadline fra disse instruktioner vil ikke blive overvejet for opgaven.

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, hvis de indkomne tilbud ikke fuldt ud opfylder ovenstående kriterier.

Efter udvælgelsen af leverandøren vil kontraktionsmyndigheden danne den endelige aftale om opgaven.

(Bemærk venligst, at kun skriftlige spørgsmål via e-mail besvares. Dette er gjort af hensyn til spørgsmål og svar kan gives til alle potentielle tilbudsgivere, der har anmodet om udbudsmaterialet.)

Tilbudsgivere kan forvente afslag eller accept af tilbuddet senest 3 uger efter udbudsfristen. Projektet forbeholder sig ret til at afvise alle modtagne bud.

Spørgsmål rettes til Nichlas Thrysøe – nth@copcap.com – +45 21 90 13 16

Tilbuddene sendes pr. mail til nth@copcap.com senest d. 27/03-2019 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter denne dato og tidspunkt tages ikke i betragtning for bedømmelse og tildeling af opgaven.

Annoncering af den valgte tilbudsgiver finder sted senest d. 08/04-2019
Samtlige tilbudsgivere kontaktes direkte af Copenhagen Capacity.

Øvrigt:
Der skal ligeledes produceres en del content til både site og til e-mail-flow. Der laves et separat udbud på dette, men denne opgave kan ligeledes vindes af det bureau, der vinder designkonceptet.


Opgaven vil blive annonceret på udbud.dk i perioden 12/03 til 27/3-2019.


Bilag__________________________________________

www.greatercph.com/careers

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2019)
Titel Kreativt bureau til designkoncept og wireframeudvikling på digital karriereportal for international markedsføring af Midtjylland som karrieredestination
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund of formål
Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity har indgået et partnerskab om at igangsætte en strategisk og taktisk international markedsføringsindsats om at gøre Midtjylland i stand til at tiltrække flere internationale talenter og velkvalificeret arbejdskraft til regionen, til gavn for hele Danmarks vækst.

Hertil skal der etableres en fælles digital karriereplatform, der skal fungere som et vindue til internationale kandidater, og som et sted hvor de lokale virksomheder kan vise deres specifikke åbne stillingsopslag, de har svært ved at finde den rigtige kandidat til.


Opgaven____________________________________________________
Den fælles karriereplatform skal bygges ud fra Copenhagen Capacitys eksisterende platform: http://www.greatercph.com/careers/ i et nyt design, som både har sit eget look, men som også kan spille sammen med vores øvrige tiltag.

Opgaven består i at lave et kreativt koncept på en digital oplevelse, et destinations brandet site, der udfylder den besøgendes informationsbehov og gerne overgår forventning i forhold til at få den besøgende til at overveje Danmark, nærmere bestemt Midtjylland som sin næste karrieredestination.

Delelementer:
• Nyt CVI, der kan indgå i samspil med vores øvrige tiltag, der favner de to brands ”Greater Copenhagen” og ”State of Danmark.”
• Wireframes til sitet omfatter bl.a. følgende sidetyper:
o Forside med generel branding af Midtjylland som et attraktivt sted at leve og bo i for udenlandske medarbejdere med adgang til ledige jobtilbud og deltagende virksomheder. Skal desuden indeholde filter- og søgefunktion samt relevante call-to-actions. Forsiden skal kunne versioneres til at fokusere på én specifik branche, f.eks. IT/Tech.
o Indholdssider til udbygning af fortællingen om Midtjylland som et attraktivt sted at leve, bo og arbejde.
o Indholdssider, der sætter lokale styrkepositioner med lokale jobs og virksomheder.
o Oversigt over de deltagende virksomheder med søge- og filtreringsmulighed.
o Indholdssider til at præsentere den enkelte virksomhedsprofil, hvor virksomheden eksponeres med relevante jobs.
o Sider til præsentation af de enkelte jobopslag direkte på websitet.
o Lukket side med form til virksomheder, så de selv kan uploade deres profiltekster.
• Alle sidetyper designes til responsivt layout, så de optimeres til alle almindelige devices (desktop, laptop, tablet og mobile).
• UX for hele siteoplevelsen gennemtænkes i samarbejde med Copenhagen Capacity for at sikre, at alle elementer, CTAs, osv. spiller sammen med den overordnede brugerrejse.
• Design af email-elementer og -templates til e-mail-flow, som ligeledes skal spille sammen med den overordnede brugerrejse og de øvrige brands.
• Forslag til navngivning af karriereportalen der afspejler den regionale forankring og samtidigt spiller sammen med den eksisterende platform samt øvrige brands.

Det er vigtigt, at partnerskabet løbende kan holde fysiske møder med bureauet, hvorfor det er et kriterie at tilbuddet inkluderer en eventuel rejsetid til et anslået antal nødvendige møder.

Koncept ¬¬¬¬¬-________________________________________________
Den tekniske arkitektur bag konceptet har Copenhagen Capacity allerede udviklet, og de forskellige systemer: CMS, sitesøgnings-værktøj, marketing automation, kandidathåndteringssystem og analyseværktøj til visning af resultater er klar til at håndtere det nye site.
Der er derfor udelukkende tale om et designkoncept inklusiv et navn til karriereportalen, der gennem kreative og elegante elementer til den nye platform, formår at skabe en indbydende oplevelse hos målgruppen.

Alle elementer skal kunne overdrages og implementeres af Copenhagen Capacitys webbureau.


Målgrupper__________________________________________________
Platformen skal kunne håndtere fire målgrupper:

• Internationale talenter (velkvalificeret arbejdskraft), herunder studerende og forskere
• Virksomheder i lokalområdet, der har behov for udenlandsk arbejdskraft
• Regionale organisationer og kommuner, der har interesse i at eksponere deres bløde værdier gennem websitet.

Budget_____________________________________________________
Der er afsat 100.000 kr. til denne opgave.

Bud________________________________________________________
Åben bud.

Projektperiode_______________________________________________
Projektet startes op i marts og design-koncept skal være færdigt ultimo maj 2019.

Leverance___________________________________________________
For at komme i betragtning til denne opgave skal der indleveres:

• Samlet budgetestimat for opgaven
• Portefølje af kreativt arbejde fra lignende projekter
• En kort beskrivelse af nøglekompetencer- og personer
• Timepriser på ressourcer inkl. forventet rejseudgifterVurderingskriterier og deadline ___________________________
Den ordregivende myndighed kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde

Tilbuddet skal sendes til ordregiveren i henhold til instruktionerne på udbud.dk. Tilbud med afvigelse i pris, levering og deadline fra disse instruktioner vil ikke blive overvejet for opgaven.

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, hvis de indkomne tilbud ikke fuldt ud opfylder ovenstående kriterier.

Efter udvælgelsen af leverandøren vil kontraktionsmyndigheden danne den endelige aftale om opgaven.

(Bemærk venligst, at kun skriftlige spørgsmål via e-mail besvares. Dette er gjort af hensyn til spørgsmål og svar kan gives til alle potentielle tilbudsgivere, der har anmodet om udbudsmaterialet.)

Tilbudsgivere kan forvente afslag eller accept af tilbuddet senest 3 uger efter udbudsfristen. Projektet forbeholder sig ret til at afvise alle modtagne bud.

Spørgsmål rettes til Nichlas Thrysøe – nth@copcap.com – +45 21 90 13 16

Tilbuddene sendes pr. mail til nth@copcap.com senest d. 27/03-2019 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter denne dato og tidspunkt tages ikke i betragtning for bedømmelse og tildeling af opgaven.

Annoncering af den valgte tilbudsgiver finder sted senest d. 08/04-2019
Samtlige tilbudsgivere kontaktes direkte af Copenhagen Capacity.

Øvrigt:
Der skal ligeledes produceres en del content til både site og til e-mail-flow. Der laves et separat udbud på dette, men denne opgave kan ligeledes vindes af det bureau, der vinder designkonceptet.


Opgaven vil blive annonceret på udbud.dk i perioden 12/03 til 27/3-2019.


Bilag__________________________________________

www.greatercph.com/careers
Deadline 27-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 48510000-6 - Programpakke til kommunikationsformål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nichlas Thrysøe
Kontakt E-mail: nth@copcap.com
Telefon: +45 21901316
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[13-03-2019 09:07:21]
Projektperiode er ændret fra februar til marts design-koncept skal være færdigt ultimo maj 2019.
[13-03-2019 09:08:29]
Dato for ansøgningsfrist er ændret fra d. 22 til d. 27 marts.
[21-03-2019 12:35:45]
Tilføjelse til leverancer:

• Samlet budgetestimat for opgaven bør også vedlægges

Åbn tidligere version 13-03-2019 Luk tidligere version 13-03-2019
Titel Kreativt bureau til designkoncept og wireframeudvikling på digital karriereportal for international markedsføring af Midtjylland som karrieredestination
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund of formål
Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity har indgået et partnerskab om at igangsætte en strategisk og taktisk international markedsføringsindsats om at gøre Midtjylland i stand til at tiltrække flere internationale talenter og velkvalificeret arbejdskraft til regionen, til gavn for hele Danmarks vækst.

Hertil skal der etableres en fælles digital karriereplatform, der skal fungere som et vindue til internationale kandidater, og som et sted hvor de lokale virksomheder kan vise deres specifikke åbne stillingsopslag, de har svært ved at finde den rigtige kandidat til.


Opgaven____________________________________________________
Den fælles karriereplatform skal bygges ud fra Copenhagen Capacitys eksisterende platform: http://www.greatercph.com/careers/ i et nyt design, som både har sit eget look, men som også kan spille sammen med vores øvrige tiltag.

Opgaven består i at lave et kreativt koncept på en digital oplevelse, et destinations brandet site, der udfylder den besøgendes informationsbehov og gerne overgår forventning i forhold til at få den besøgende til at overveje Danmark, nærmere bestemt Midtjylland som sin næste karrieredestination.

Delelementer:
• Nyt CVI, der kan indgå i samspil med vores øvrige tiltag, der favner de to brands ”Greater Copenhagen” og ”State of Danmark.”
• Wireframes til sitet omfatter bl.a. følgende sidetyper:
o Forside med generel branding af Midtjylland som et attraktivt sted at leve og bo i for udenlandske medarbejdere med adgang til ledige jobtilbud og deltagende virksomheder. Skal desuden indeholde filter- og søgefunktion samt relevante call-to-actions. Forsiden skal kunne versioneres til at fokusere på én specifik branche, f.eks. IT/Tech.
o Indholdssider til udbygning af fortællingen om Midtjylland som et attraktivt sted at leve, bo og arbejde.
o Indholdssider, der sætter lokale styrkepositioner med lokale jobs og virksomheder.
o Oversigt over de deltagende virksomheder med søge- og filtreringsmulighed.
o Indholdssider til at præsentere den enkelte virksomhedsprofil, hvor virksomheden eksponeres med relevante jobs.
o Sider til præsentation af de enkelte jobopslag direkte på websitet.
o Lukket side med form til virksomheder, så de selv kan uploade deres profiltekster.
• Alle sidetyper designes til responsivt layout, så de optimeres til alle almindelige devices (desktop, laptop, tablet og mobile).
• UX for hele siteoplevelsen gennemtænkes i samarbejde med Copenhagen Capacity for at sikre, at alle elementer, CTAs, osv. spiller sammen med den overordnede brugerrejse.
• Design af email-elementer og -templates til e-mail-flow, som ligeledes skal spille sammen med den overordnede brugerrejse og de øvrige brands.
• Forslag til navngivning af karriereportalen der afspejler den regionale forankring og samtidigt spiller sammen med den eksisterende platform samt øvrige brands.

Det er vigtigt, at partnerskabet løbende kan holde fysiske møder med bureauet, hvorfor det er et kriterie at tilbuddet inkluderer en eventuel rejsetid til et anslået antal nødvendige møder.

Koncept ¬¬¬¬¬-________________________________________________
Den tekniske arkitektur bag konceptet har Copenhagen Capacity allerede udviklet, og de forskellige systemer: CMS, sitesøgnings-værktøj, marketing automation, kandidathåndteringssystem og analyseværktøj til visning af resultater er klar til at håndtere det nye site.
Der er derfor udelukkende tale om et designkoncept inklusiv et navn til karriereportalen, der gennem kreative og elegante elementer til den nye platform, formår at skabe en indbydende oplevelse hos målgruppen.

Alle elementer skal kunne overdrages og implementeres af Copenhagen Capacitys webbureau.


Målgrupper__________________________________________________
Platformen skal kunne håndtere fire målgrupper:

• Internationale talenter (velkvalificeret arbejdskraft), herunder studerende og forskere
• Virksomheder i lokalområdet, der har behov for udenlandsk arbejdskraft
• Regionale organisationer og kommuner, der har interesse i at eksponere deres bløde værdier gennem websitet.

Budget_____________________________________________________
Der er afsat 100.000 kr. til denne opgave.

Bud________________________________________________________
Åben bud.

Projektperiode_______________________________________________
Projektet startes op i marts og design-koncept skal være færdigt ultimo maj 2019.

Leverance___________________________________________________
For at komme i betragtning til denne opgave skal der indleveres:

• Portefølje af kreativt arbejde fra lignende projekter
• En kort beskrivelse af nøglekompetencer- og personer
• Timepriser på ressourcer inkl. forventet rejseudgifter


Vurderingskriterier og deadline ___________________________
Den ordregivende myndighed kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde

Tilbuddet skal sendes til ordregiveren i henhold til instruktionerne på udbud.dk. Tilbud med afvigelse i pris, levering og deadline fra disse instruktioner vil ikke blive overvejet for opgaven.

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, hvis de indkomne tilbud ikke fuldt ud opfylder ovenstående kriterier.

Efter udvælgelsen af leverandøren vil kontraktionsmyndigheden danne den endelige aftale om opgaven.

(Bemærk venligst, at kun skriftlige spørgsmål via e-mail besvares. Dette er gjort af hensyn til spørgsmål og svar kan gives til alle potentielle tilbudsgivere, der har anmodet om udbudsmaterialet.)

Tilbudsgivere kan forvente afslag eller accept af tilbuddet senest 3 uger efter udbudsfristen. Projektet forbeholder sig ret til at afvise alle modtagne bud.

Spørgsmål rettes til Nichlas Thrysøe – nth@copcap.com – +45 21 90 13 16

Tilbuddene sendes pr. mail til nth@copcap.com senest d. 27/03-2019 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter denne dato og tidspunkt tages ikke i betragtning for bedømmelse og tildeling af opgaven.

Annoncering af den valgte tilbudsgiver finder sted senest d. 08/04-2019
Samtlige tilbudsgivere kontaktes direkte af Copenhagen Capacity.

Øvrigt:
Der skal ligeledes produceres en del content til både site og til e-mail-flow. Der laves et separat udbud på dette, men denne opgave kan ligeledes vindes af det bureau, der vinder designkonceptet.


Opgaven vil blive annonceret på udbud.dk i perioden 12/03 til 27/3-2019.


Bilag__________________________________________

www.greatercph.com/careers
Deadline 27-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 48510000-6 - Programpakke til kommunikationsformål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nichlas Thrysøe
Kontakt E-mail: nth@copcap.com
Telefon: +45 21901316
Åbn tidligere version 13-03-2019 Luk tidligere version 13-03-2019
Titel Kreativt bureau til designkoncept og wireframeudvikling på digital karriereportal for international markedsføring af Midtjylland som karrieredestination
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund of formål
Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity har indgået et partnerskab om at igangsætte en strategisk og taktisk international markedsføringsindsats om at gøre Midtjylland i stand til at tiltrække flere internationale talenter og velkvalificeret arbejdskraft til regionen, til gavn for hele Danmarks vækst.

Hertil skal der etableres en fælles digital karriereplatform, der skal fungere som et vindue til internationale kandidater, og som et sted hvor de lokale virksomheder kan vise deres specifikke åbne stillingsopslag, de har svært ved at finde den rigtige kandidat til.


Opgaven____________________________________________________
Den fælles karriereplatform skal bygges ud fra Copenhagen Capacitys eksisterende platform: http://www.greatercph.com/careers/ i et nyt design, som både har sit eget look, men som også kan spille sammen med vores øvrige tiltag.

Opgaven består i at lave et kreativt koncept på en digital oplevelse, et destinations brandet site, der udfylder den besøgendes informationsbehov og gerne overgår forventning i forhold til at få den besøgende til at overveje Danmark, nærmere bestemt Midtjylland som sin næste karrieredestination.

Delelementer:
• Nyt CVI, der kan indgå i samspil med vores øvrige tiltag, der favner de to brands ”Greater Copenhagen” og ”State of Danmark.”
• Wireframes til sitet omfatter bl.a. følgende sidetyper:
o Forside med generel branding af Midtjylland som et attraktivt sted at leve og bo i for udenlandske medarbejdere med adgang til ledige jobtilbud og deltagende virksomheder. Skal desuden indeholde filter- og søgefunktion samt relevante call-to-actions. Forsiden skal kunne versioneres til at fokusere på én specifik branche, f.eks. IT/Tech.
o Indholdssider til udbygning af fortællingen om Midtjylland som et attraktivt sted at leve, bo og arbejde.
o Indholdssider, der sætter lokale styrkepositioner med lokale jobs og virksomheder.
o Oversigt over de deltagende virksomheder med søge- og filtreringsmulighed.
o Indholdssider til at præsentere den enkelte virksomhedsprofil, hvor virksomheden eksponeres med relevante jobs.
o Sider til præsentation af de enkelte jobopslag direkte på websitet.
o Lukket side med form til virksomheder, så de selv kan uploade deres profiltekster.
• Alle sidetyper designes til responsivt layout, så de optimeres til alle almindelige devices (desktop, laptop, tablet og mobile).
• UX for hele siteoplevelsen gennemtænkes i samarbejde med Copenhagen Capacity for at sikre, at alle elementer, CTAs, osv. spiller sammen med den overordnede brugerrejse.
• Design af email-elementer og -templates til e-mail-flow, som ligeledes skal spille sammen med den overordnede brugerrejse og de øvrige brands.
• Forslag til navngivning af karriereportalen der afspejler den regionale forankring og samtidigt spiller sammen med den eksisterende platform samt øvrige brands.

Det er vigtigt, at partnerskabet løbende kan holde fysiske møder med bureauet, hvorfor det er et kriterie at tilbuddet inkluderer en eventuel rejsetid til et anslået antal nødvendige møder.

Koncept ¬¬¬¬¬-________________________________________________
Den tekniske arkitektur bag konceptet har Copenhagen Capacity allerede udviklet, og de forskellige systemer: CMS, sitesøgnings-værktøj, marketing automation, kandidathåndteringssystem og analyseværktøj til visning af resultater er klar til at håndtere det nye site.
Der er derfor udelukkende tale om et designkoncept inklusiv et navn til karriereportalen, der gennem kreative og elegante elementer til den nye platform, formår at skabe en indbydende oplevelse hos målgruppen.

Alle elementer skal kunne overdrages og implementeres af Copenhagen Capacitys webbureau.


Målgrupper__________________________________________________
Platformen skal kunne håndtere fire målgrupper:

• Internationale talenter (velkvalificeret arbejdskraft), herunder studerende og forskere
• Virksomheder i lokalområdet, der har behov for udenlandsk arbejdskraft
• Regionale organisationer og kommuner, der har interesse i at eksponere deres bløde værdier gennem websitet.

Budget_____________________________________________________
Der er afsat 100.000 kr. til denne opgave.

Bud________________________________________________________
Åben bud.

Projektperiode_______________________________________________
Projektet startes op i marts og design-koncept skal være færdigt ultimo maj 2019.

Leverance___________________________________________________
For at komme i betragtning til denne opgave skal der indleveres:

• Portefølje af kreativt arbejde fra lignende projekter
• En kort beskrivelse af nøglekompetencer- og personer
• Timepriser på ressourcer inkl. forventet rejseudgifter


Vurderingskriterier og deadline ___________________________
Den ordregivende myndighed kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde

Tilbuddet skal sendes til ordregiveren i henhold til instruktionerne på udbud.dk. Tilbud med afvigelse i pris, levering og deadline fra disse instruktioner vil ikke blive overvejet for opgaven.

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, hvis de indkomne tilbud ikke fuldt ud opfylder ovenstående kriterier.

Efter udvælgelsen af leverandøren vil kontraktionsmyndigheden danne den endelige aftale om opgaven.

(Bemærk venligst, at kun skriftlige spørgsmål via e-mail besvares. Dette er gjort af hensyn til spørgsmål og svar kan gives til alle potentielle tilbudsgivere, der har anmodet om udbudsmaterialet.)

Tilbudsgivere kan forvente afslag eller accept af tilbuddet senest 3 uger efter udbudsfristen. Projektet forbeholder sig ret til at afvise alle modtagne bud.

Spørgsmål rettes til Nichlas Thrysøe – nth@copcap.com – +45 21 90 13 16

Tilbuddene sendes pr. mail til nth@copcap.com senest d. 27/03-2019 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter denne dato og tidspunkt tages ikke i betragtning for bedømmelse og tildeling af opgaven.

Annoncering af den valgte tilbudsgiver finder sted senest d. 08/04-2019
Samtlige tilbudsgivere kontaktes direkte af Copenhagen Capacity.

Øvrigt:
Der skal ligeledes produceres en del content til både site og til e-mail-flow. Der laves et separat udbud på dette, men denne opgave kan ligeledes vindes af det bureau, der vinder designkonceptet.


Opgaven vil blive annonceret på udbud.dk i perioden 12/03 til 27/3-2019.


Bilag__________________________________________

www.greatercph.com/careers
Deadline 22-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 48510000-6 - Programpakke til kommunikationsformål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nichlas Thrysøe
Kontakt E-mail: nth@copcap.com
Telefon: +45 21901316
Åbn tidligere version 12-03-2019 Luk tidligere version 12-03-2019
Titel Kreativt bureau til designkoncept og wireframeudvikling på digital karriereportal for international markedsføring af Midtjylland som karrieredestination
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund of formål
Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity har indgået et partnerskab om at igangsætte en strategisk og taktisk international markedsføringsindsats om at gøre Midtjylland i stand til at tiltrække flere internationale talenter og velkvalificeret arbejdskraft til regionen, til gavn for hele Danmarks vækst.

Hertil skal der etableres en fælles digital karriereplatform, der skal fungere som et vindue til internationale kandidater, og som et sted hvor de lokale virksomheder kan vise deres specifikke åbne stillingsopslag, de har svært ved at finde den rigtige kandidat til.


Opgaven____________________________________________________
Den fælles karriereplatform skal bygges ud fra Copenhagen Capacitys eksisterende platform: http://www.greatercph.com/careers/ i et nyt design, som både har sit eget look, men som også kan spille sammen med vores øvrige tiltag.

Opgaven består i at lave et kreativt koncept på en digital oplevelse, et destinations brandet site, der udfylder den besøgendes informationsbehov og gerne overgår forventning i forhold til at få den besøgende til at overveje Danmark, nærmere bestemt Midtjylland som sin næste karrieredestination.

Delelementer:
• Nyt CVI, der kan indgå i samspil med vores øvrige tiltag, der favner de to brands ”Greater Copenhagen” og ”State of Danmark.”
• Wireframes til sitet omfatter bl.a. følgende sidetyper:
o Forside med generel branding af Midtjylland som et attraktivt sted at leve og bo i for udenlandske medarbejdere med adgang til ledige jobtilbud og deltagende virksomheder. Skal desuden indeholde filter- og søgefunktion samt relevante call-to-actions. Forsiden skal kunne versioneres til at fokusere på én specifik branche, f.eks. IT/Tech.
o Indholdssider til udbygning af fortællingen om Midtjylland som et attraktivt sted at leve, bo og arbejde.
o Indholdssider, der sætter lokale styrkepositioner med lokale jobs og virksomheder.
o Oversigt over de deltagende virksomheder med søge- og filtreringsmulighed.
o Indholdssider til at præsentere den enkelte virksomhedsprofil, hvor virksomheden eksponeres med relevante jobs.
o Sider til præsentation af de enkelte jobopslag direkte på websitet.
o Lukket side med form til virksomheder, så de selv kan uploade deres profiltekster.
• Alle sidetyper designes til responsivt layout, så de optimeres til alle almindelige devices (desktop, laptop, tablet og mobile).
• UX for hele siteoplevelsen gennemtænkes i samarbejde med Copenhagen Capacity for at sikre, at alle elementer, CTAs, osv. spiller sammen med den overordnede brugerrejse.
• Design af email-elementer og -templates til e-mail-flow, som ligeledes skal spille sammen med den overordnede brugerrejse og de øvrige brands.
• Forslag til navngivning af karriereportalen der afspejler den regionale forankring og samtidigt spiller sammen med den eksisterende platform samt øvrige brands.

Det er vigtigt, at partnerskabet løbende kan holde fysiske møder med bureauet, hvorfor det er et kriterie at tilbuddet inkluderer en eventuel rejsetid til et anslået antal nødvendige møder.

Koncept ¬¬¬¬¬-________________________________________________
Den tekniske arkitektur bag konceptet har Copenhagen Capacity allerede udviklet, og de forskellige systemer: CMS, sitesøgnings-værktøj, marketing automation, kandidathåndteringssystem og analyseværktøj til visning af resultater er klar til at håndtere det nye site.
Der er derfor udelukkende tale om et designkoncept inklusiv et navn til karriereportalen, der gennem kreative og elegante elementer til den nye platform, formår at skabe en indbydende oplevelse hos målgruppen.

Alle elementer skal kunne overdrages og implementeres af Copenhagen Capacitys webbureau.


Målgrupper__________________________________________________
Platformen skal kunne håndtere fire målgrupper:

• Internationale talenter (velkvalificeret arbejdskraft), herunder studerende og forskere
• Virksomheder i lokalområdet, der har behov for udenlandsk arbejdskraft
• Regionale organisationer og kommuner, der har interesse i at eksponere deres bløde værdier gennem websitet.

Budget_____________________________________________________
Der er afsat 100.000 kr. til denne opgave.

Bud________________________________________________________
Åben bud.

Projektperiode_______________________________________________
Projektet startes op i februar og design-koncept skal være færdigt primo april 2019.

Leverance___________________________________________________
For at komme i betragtning til denne opgave skal der indleveres:

• Portefølje af kreativt arbejde fra lignende projekter
• En kort beskrivelse af nøglekompetencer- og personer
• Timepriser på ressourcer inkl. forventet rejseudgifter


Vurderingskriterier og deadline ___________________________
Den ordregivende myndighed kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde

Tilbuddet skal sendes til ordregiveren i henhold til instruktionerne på udbud.dk. Tilbud med afvigelse i pris, levering og deadline fra disse instruktioner vil ikke blive overvejet for opgaven.

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, hvis de indkomne tilbud ikke fuldt ud opfylder ovenstående kriterier.

Efter udvælgelsen af leverandøren vil kontraktionsmyndigheden danne den endelige aftale om opgaven.

(Bemærk venligst, at kun skriftlige spørgsmål via e-mail besvares. Dette er gjort af hensyn til spørgsmål og svar kan gives til alle potentielle tilbudsgivere, der har anmodet om udbudsmaterialet.)

Tilbudsgivere kan forvente afslag eller accept af tilbuddet senest 3 uger efter udbudsfristen. Projektet forbeholder sig ret til at afvise alle modtagne bud.

Spørgsmål rettes til Nichlas Thrysøe – nth@copcap.com – +45 21 90 13 16

Tilbuddene sendes pr. mail til nth@copcap.com senest d. 27/03-2019 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter denne dato og tidspunkt tages ikke i betragtning for bedømmelse og tildeling af opgaven.

Annoncering af den valgte tilbudsgiver finder sted senest d. 08/04-2019
Samtlige tilbudsgivere kontaktes direkte af Copenhagen Capacity.

Øvrigt:
Der skal ligeledes produceres en del content til både site og til e-mail-flow. Der laves et separat udbud på dette, men denne opgave kan ligeledes vindes af det bureau, der vinder designkonceptet.


Opgaven vil blive annonceret på udbud.dk i perioden 12/03 til 27/3-2019.


Bilag__________________________________________

www.greatercph.com/careers
Deadline 22-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indsendte tilbud samt den detaljerede præsentation ud fra følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence og kreativt arbejde fra lignende projekter
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed
• Kemi mellem leverandør og kunde
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 48510000-6 - Programpakke til kommunikationsformål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nichlas Thrysøe
Kontakt E-mail: nth@copcap.com
Telefon: +45 21901316