Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 050-114956

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører etablering af rammeaftale på slaggebehandling for Renosyd i/s. Ved slaggebehandling forstås bortskaffelse af den slagge, der opstår ved forbrænding af affald på Renosyd i/s’ kraftvarmeanlæg i Skanderborg.

Udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud. Det betyder i denne sag, at bortskaffelsen kan ske enten fra Renosyd i/s’ kraftvarmeanlæg på Norgesvej i Skanderborg eller fra Renosyd i/s’ affaldscenter i Skårup. Derudover omfatter den udbudte opgave også bortskaffelse af 2 oparbejdede startlagre af hhv. sorteret og ikke-sorteret slagge. Se nærmere herom i Udbudsbetingelserne.

Læs mere
Ordregiver Renosyd i/s
Deadline 09-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114956-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse