Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering af programmel 2019/S 050-114924

Kort beskrivelse

I forbindelse med at Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af de Statslige Finansielle Ordninger (SFO), planlægger ATP at udbyde en systemfornyelse, således at de nuværende, kritiske systemer udfases og erstattes med et tidssvarende system.

Systemet skal håndtere flere parallelle ordninger, der på tidspunktet for udbuddet omfatter:

1) Studiegæld;

2) Sags- og dokumenthåndtering af Tjenestemandspension;

3) Statslige Tilgodehavender, samt

4) opkrævningsdelen af Sygedagpengeforsikring. Systemet skal integrere til en række fælles offentlige registre og systemer.

Som led i forberedelsen af udbuddet af SFO ønsker ATP at gennemføre en skriftlig høring med udgangspunkt i udvalgte dele af udbudsmaterialet. Formålet med høringen er at sikre et markedskonformt udbudsmateriale.

Læs mere
Ordregiver ATP
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114924-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse