Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen

Kontrakten vedrører Region Sjællands tilbudsindhentning på konsulentydelser i forbindelse med udførelsen af en ’Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen, som laves på vegne af Intereg ØKS projektet ’Et sammenhængende transportsystem’.

Kontrakten har en samlet økonomisk ramme på 550.000 kr.

Opgaven i konktrakten består af to dele, som hver især indeholder en beskrivelse, herunder krav og delleverancer, jf. herom nærmere i kravspecifikationen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-03-2019)
Titel - Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten vedrører Region Sjællands tilbudsindhentning på konsulentydelser i forbindelse med udførelsen af en ’Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen, som laves på vegne af Intereg ØKS projektet ’Et sammenhængende transportsystem’.

Kontrakten har en samlet økonomisk ramme på 550.000 kr.

Opgaven i konktrakten består af to dele, som hver især indeholder en beskrivelse, herunder krav og delleverancer, jf. herom nærmere i kravspecifikationen.
Deadline 27-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=234438&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Region Sjælland
Adresse Alléen 15
4180
Sorø
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
45111290-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder
98300000-6 - Diverse tjenesteydelser
98390000-3 - Andre tjenesteydelser
98113000-8 - Tjenesteydelser fra specialiserede organisationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Sandrina Lohse-Larsen
Kontakt E-mail: sloh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943843