Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2019/S 049-113561

Kort beskrivelse

Energinet er, i forbindelse med et kommende udbud, i gang med at afdække markedet vedr. pensionsydelser, herunder særligt pensions- og forsikringsmæglerydelser.

Alle medarbejdere i Energinet er omfattet af en forsikringsmæglerydelse vedr. behandlingsforsikring samt forsikring vedr. kritisk sygdom og dødsfald. Selskabet har samlet set ca. 1 300 medarbejdere, som alle er omfattet af forsikringsmæglerydelse, heraf ca. 1 200 medarbejdere omfattet af firmapensionsordningen og pensionsmæglerydelsen.

Alle funktionærer i Energinet er endvidere omfattet af en firmapensionsordning samt en pensionsmæglerydelse.

Firmapensionsordning og forsikrings- og pensionsmæglerydelse udbydes separat og Energinet skal nu i gang med at lave et udbud på forsikrings- og pensionsmæglerydelser.

Forventet Kontraktperiode: 5 år.

Læs mere
Ordregiver Energinet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113561-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed