Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2019/S 052-119478

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

Læs mere
Ordregiver Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
Deadline 08-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119478-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (11-03-2019)

Programpakker og informationssystemer 2019/S 049-112046

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112046-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

Læs mere
Ordregiver Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
Deadline 08-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112046-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse