Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med anlæg af havn 2019/S 075-179289

Kort beskrivelse

Frederikshavn Havn udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn. Projektet omfatter landareal, havnekonstruktioner og uddybning for etablering af en skibskaj og en dokkaj ved eksisterende Østre Kaj i Frederikshavn Havn. Arbejder omfatter bl.a. etablering af nye dybvandskajer for tung last for værftsanvendelse med vanddybde på ned til 14,0 m og med en forventet samlet længde på ca. 400 m plus nødvendige tilslutninger. Kajkonstruktioner skal udover almindeligt kajudstyr tillige forstærkes til forankring af en 180 m flydedok. Der gennemføres en større uddybning for besejling og anvendelse af flydedok med ca. 300 000 m3. Det nye anlæg nødvendiggør hel eller delvis fjernelse af eksisterende mole og kajanlæg. Området forsynes med belægning, belysning, afvanding samt forsyningsanlæg og tekniske installationer.

Læs mere
Ordregiver Frederikshavn Havn
Deadline 15-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179289-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (08-03-2019)

Arbejder i forbindelse med anlæg af havn 2019/S 048-111158

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111158-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederikshavn Havn planlægger at udbyde en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikhavn Havn. For yderligere oplysninger om projektet se venligst den foreløbige projektbeskrivelse på https://pof.dk/nyheder.aspx Det er forventningen, at arbejdet kan påbegyndes i fjerde kvartal af 2019, og at den nye pier skal stå færdig i fjerde kvartal af 2020. Frederikshavn Havn forventer at sende totalentreprisekontrakten i udbud i foråret 2019 (forventeligt ultimo marts 2019 eller primo april 2019).

Læs mere
Ordregiver Frederikshavn Havn
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111158-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed