Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111106

Kort beskrivelse

K/S Kærholm opfører en ejendom på matr. nr. 1633 Udenbys Vester Kvarter, København. Den samlede ejendom vil forventeligt bestå af i alt 25 almene boliger, 193 udlejningslejligheder, 1 ejerlejlighed i kælderen og 1 ejerlejlighed som skal anvendes som daginstitution.

Kommune har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution. Den udgør forventet 1 163 m2. Hvis Københavns Kommune indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Den samlede ejendom vil blive opført, uanset om der indgås aftale med kommunen. Omkostningerne til specialindretningen til daginstitution er små, sammenholdt med den samlede pris for grundkøb/køb af ejerlejlighed samt køb af »basisejerlejlighed«, hvor ovenpå det resterende byggeri opføres. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe en byggeret og så selvetablere daginstitutionen på matriklen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111106-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed