Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111105

Kort beskrivelse

Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS opfører en ejendom på matr.nr. 1441b Udenbys Vester Kvarter, København. Den samlede ejendom opdeles forventeligt i 195 ejerlejligheder. 1 ejerlejlighed i stueplan og på 1. sal vil blive anvendt som daginstitution. Kommune har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, der etableres i stueplan og på 1. sal. Den udgør forventet 1 004 m2. Hvis Københavns Kommune indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Den samlede ejendom vil blive opført, uanset om der indgås aftale med kommunen. Omkostningerne til specialindretningen til daginstitution er små, sammenholdt med den samlede pris for grundkøb/køb af ejerlejlighed samt køb af »basisejerlejlighed«, hvor ovenpå det resterende byggeri opføres. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe en byggeret og så selv etablere daginstitutionen på matriklen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111105-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed