Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111092

Kort beskrivelse

NVU 14D ApS opfører en samlet karrébebyggelse på matr.nr. 1991, 2081 og 2062a Valby, København (byggefelt 14/14D på Grønttorvet), bestående af boliger og en daginstitution. Kommunen har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution (herefter ”Ejerlejligheden”). Ejerlejligheden får et forventet nettoareal på 1 703,2 m2 eksklusive teknikrum i kælder samt liggehal. Hvis Københavns Kommune indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Ejerlejligheden vil blive opført, uanset om der indgås aftale med Københavns Kommune. Ejerlejligheden opføres af NVU 14D ApS i tæt logistisk og arkitektonisk sammenhæng med de øvrige byggerier på Grønttorvet, herunder særligt i logistisk sammenhæng med den samlede opførelse af bebyggelse på byggefelt 14. Da der er tale om et samlet og integreret projekt, er det ikke muligt for kommunen at købe en byggeret og så selv etablere daginstitutionen på matriklen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111092-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed