Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rottebekæmpelse 2019/S 047-107848

Kort beskrivelse

Køge Kommune udbyder en kontrakt på rottebekæmpelse i Køge Kommune. Det er Køge Kommunes hensigt at indgå en kontrakt med én entreprenør for en 4 årig periode med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge aftale med 2 x 12 måneder. Køge Kommune har ca. 2 000 anmelders om rotteforekomst om året hvor andelen af anmeldelser fra byzone udgør 1/4 og 3/4 fra landzone. Tilsyn med rottebekæmpelsen er ikke en del af dette udbuddet. Køge Kommune foretager dette tilsyn. Kontrakten udbydes udelukkende i en delaftale idet Køge Kommune har vurderet, at den besparelse, som kommunen kan opnå ved opdeling i delkontrakter, ikke vil udligne den besparelse, som kommunen opnår ved at indgå en samlet kontrakt såvel administrativt som økonomisk.

Læs mere
Ordregiver Køge Kommune
Deadline 04-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107848-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse