Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester på miljøområdet 2019/S 047-107780

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen ønsker i perioden 2019-2020, at kortlægge havbunden i den vestlige del af Nordsøen med henblik på, at opdatere den sparsomme viden om havbunden i området. Kortlægningen skal resultere i kort over de ”overordnede naturtyper” vedtaget af EU-kommissionen og substrattypekort understøttet af biologiske undersøgelser. Der er afsat en fast pris til opgaven på 9 000 000 DKK (ekskl. moms), hhv. 6 000 000 DKK (ekskl. moms) i 2019 og 3 000 000 DKK (ekskl. moms) i 2020. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1 krav-specifikationen.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 10-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107780-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse