Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

BY OG VAND - Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Vordingborg, Præstø og Stege

Udbuddet omfatter udarbejdelse af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner i et koordineret parallelt forløb.

Der inviteres til at afgive et samlet bud på udformning af en strategisk-fysisk udviklingsplan for hver af Vordingborg Kommunes tre købstæder.

Én for Vordingborg Nordhavn, én for Præstø Havn og én for Stege Kyst.

Et bud på tre udviklingsplaner for tre købstæder med samme kulturelle og topografiske grundlag, hvor der gennem en involverende og samskabende proces med byernes parter, arbejdes med stedspecifikke byrum, vandrum, bygninger og anlæg med specielt fokus på fritids- og vandaktiviteter.

For at opnå et stærkt og fagligt bredt grundlag, inviteres tværfaglige teams til at afgive bud. Her vægtes ekspertise i klimatilpasning, udvikling af inviterende byrum og vandrum for mennesker, høj arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet samt ekspertise indenfor borgerindragelse og samskabelsesprocesser.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-03-2019)
Titel BY OG VAND - Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Vordingborg, Præstø og Stege
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter udarbejdelse af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner i et koordineret parallelt forløb.

Der inviteres til at afgive et samlet bud på udformning af en strategisk-fysisk udviklingsplan for hver af Vordingborg Kommunes tre købstæder.

Én for Vordingborg Nordhavn, én for Præstø Havn og én for Stege Kyst.

Et bud på tre udviklingsplaner for tre købstæder med samme kulturelle og topografiske grundlag, hvor der gennem en involverende og samskabende proces med byernes parter, arbejdes med stedspecifikke byrum, vandrum, bygninger og anlæg med specielt fokus på fritids- og vandaktiviteter.

For at opnå et stærkt og fagligt bredt grundlag, inviteres tværfaglige teams til at afgive bud. Her vægtes ekspertise i klimatilpasning, udvikling af inviterende byrum og vandrum for mennesker, høj arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet samt ekspertise indenfor borgerindragelse og samskabelsesprocesser.
Annonceret 07-03-2019 kl. 06.00
Deadline 27-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret gennem nedenstående kriterier og vægtning af disse:

1) Overholdelse af det faste rammebeløb: 30 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelse: 40 pct.
3) Kvalifikationer og referencer: 30 pct.

For uddybning af tildelingskriterier, se vedhæftede udbud
Dokumenter
Ordregiver Vordingborg Kommune
Skønnet kontraktsum 1100000 DKK
Udvælgelseskriterier Se vedhæftede udbud
Adresse Valdemarsgade 43 43
4760
Vordingborg
CPV kode 71240000-2 - Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Andreas Munksgaard Weir
Kontakt E-mail: byogvand@vordingborg.dk
Telefon: +45 55362407
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[15-03-2019 19:42:51]
15.03.2019 - 19.30

Svar og spørgsmål uploadet til udbudsmaterialet under "dokumenter".

Åbn tidligere version 07-03-2019 Luk tidligere version 07-03-2019
Titel BY OG VAND - Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Vordingborg, Præstø og Stege
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter udarbejdelse af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner i et koordineret parallelt forløb.

Der inviteres til at afgive et samlet bud på udformning af en strategisk-fysisk udviklingsplan for hver af Vordingborg Kommunes tre købstæder.

Én for Vordingborg Nordhavn, én for Præstø Havn og én for Stege Kyst.

Et bud på tre udviklingsplaner for tre købstæder med samme kulturelle og topografiske grundlag, hvor der gennem en involverende og samskabende proces med byernes parter, arbejdes med stedspecifikke byrum, vandrum, bygninger og anlæg med specielt fokus på fritids- og vandaktiviteter.

For at opnå et stærkt og fagligt bredt grundlag, inviteres tværfaglige teams til at afgive bud. Her vægtes ekspertise i klimatilpasning, udvikling af inviterende byrum og vandrum for mennesker, høj arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet samt ekspertise indenfor borgerindragelse og samskabelsesprocesser.
Annonceret 07-03-2019 kl. 06.00
Deadline 27-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret gennem nedenstående kriterier og vægtning af disse:

1) Overholdelse af det faste rammebeløb: 30 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelse: 40 pct.
3) Kvalifikationer og referencer: 30 pct.

For uddybning af tildelingskriterier, se vedhæftede udbud
Dokumenter
Ordregiver Vordingborg Kommune
Skønnet kontraktsum 1100000 DKK
Udvælgelseskriterier Se vedhæftede udbud
Adresse Valdemarsgade 43 43
4760
Vordingborg
CPV kode 71240000-2 - Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Andreas Munksgaard Weir
Kontakt E-mail: byogvand@vordingborg.dk
Telefon: +45 55362407