Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af levering af træpiller

Ordregiver skal have købt og leveret træpiller til Aalborg Decentrale værker A/S. Træpillerne skal leveres på adressen:
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk
Ferslev Byvej 8
9230 Svendstrup J.
Ordregiver har behov for løbende at kunne rekvirere træpiller til levering på ovennævnte adresse.
Ordregiver forventer en årlig tonnage på 1.500 til 2.000 ton pr år. Det forventede behov er cirka fire træk pr. måned, og der vil som udgangspunkt skulle leveres med samme tonnage hen over alle årets 12 måneder.
Behov kan variere baseret på de vejrmæssige forudsætninger, uden at dette som udgangspunkt fritager den vindende leverandør for at skulle levere i henhold til Rammeaftalens bestemmelser.
Forbruget er opgjort på baggrund af historiske data samt forventninger til fremtidigt forbrug. Den angivne mængde er som følge heraf ikke forpligtende for Ordregiver.
Der skal ske levering med ”walking floor” eller sættevogn med tip, jf. Rammeaftalen med bilag.
Levering skal finde sted på hverdage inden for almindelig arbejdstid, kl. 08.00 – 15.00.
Ordregiver forventer at indgå en Rammeaftale for en periode på 2 år. Ordregiver vil indgå Rammeaftalen med én leverandør. Rammeaftalen vil være eksklusiv forstået således, at ordregiver køber sine træpiller hos den vindende tilbudsgiver, medmindre denne ikke kan eller vil levere i henhold til Rammeaftalens bestemmelser.
Rammeaftalen skal træde i kraft 1. april 2019 og ophører uden varsel 31. marts 2021.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-03-2019)
Titel Annoncering af levering af træpiller
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ordregiver skal have købt og leveret træpiller til Aalborg Decentrale værker A/S. Træpillerne skal leveres på adressen:
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk
Ferslev Byvej 8
9230 Svendstrup J.
Ordregiver har behov for løbende at kunne rekvirere træpiller til levering på ovennævnte adresse.
Ordregiver forventer en årlig tonnage på 1.500 til 2.000 ton pr år. Det forventede behov er cirka fire træk pr. måned, og der vil som udgangspunkt skulle leveres med samme tonnage hen over alle årets 12 måneder.
Behov kan variere baseret på de vejrmæssige forudsætninger, uden at dette som udgangspunkt fritager den vindende leverandør for at skulle levere i henhold til Rammeaftalens bestemmelser.
Forbruget er opgjort på baggrund af historiske data samt forventninger til fremtidigt forbrug. Den angivne mængde er som følge heraf ikke forpligtende for Ordregiver.
Der skal ske levering med ”walking floor” eller sættevogn med tip, jf. Rammeaftalen med bilag.
Levering skal finde sted på hverdage inden for almindelig arbejdstid, kl. 08.00 – 15.00.
Ordregiver forventer at indgå en Rammeaftale for en periode på 2 år. Ordregiver vil indgå Rammeaftalen med én leverandør. Rammeaftalen vil være eksklusiv forstået således, at ordregiver køber sine træpiller hos den vindende tilbudsgiver, medmindre denne ikke kan eller vil levere i henhold til Rammeaftalens bestemmelser.
Rammeaftalen skal træde i kraft 1. april 2019 og ophører uden varsel 31. marts 2021.
Deadline 20-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100%
Link til udbudsmateriale www.aalborgforsyning.dk
Ordregiver Aalborg Forsyning
Udvælgelseskriterier Krav til egnethed fremgår af annonceringsbetingelserne. Ordregiver gør opmærksom på, at der stilles krav til økonomisk og teknisk egnethed.
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 09111400-4 - Træbaseret brændsel
SMV venligt Ja
Kontaktperson Tina Johansen
Kontakt E-mail: juraudbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99319445