Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Administration af energi 2019/S 045-104307

Kort beskrivelse

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Der udbydes 6 delaftaler:

— Delaftale 1: Dinel A/S,

— Delaftale 2: El-Net Øst A/S,

— Delaftale 3: TREFOR Varme A/S,

— Delaftale 4: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 5: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 6: TREFOR El-Net A/S.

På hhv. 9,2, 10, 12 og 13 000 000 kWh indberetningsberettigede energibesparelser, som alle skal leveres inden den 1.1.2020. Leverandøren skal tydeligt oplyse, om der bydes på delaftale 1, delaftale 2, delaftale 3, delaftale 4, delaftale 5 og/eller delaftale 6, herunder om der bydes ind med forskellige priser på delaftalerne.

Læs mere
Ordregiver TREFOR Infrastruktur A/S
Deadline 04-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104307-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed