Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 048-111345

Kort beskrivelse

SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på at dække Ordregivers behov i den forbindelse. Bemærk dog, at Rammeaftalen ikke er forpligtende, idet Ordregiver forbeholder sig ret til ved større projekter at udbyde levering af komponenter og muffemontage inkl. fjernvarmestik på særskilt. Rammeaftalen omfatter bl.a. Fjernvarmerør, Præfittings, Muffer og muffemontage samt Levering og montering af alarmsystem

Læs mere
Ordregiver SK Varme A/S
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111345-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (05-03-2019)

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 045-104104

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104104-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på at dække Ordregivers behov i den forbindelse. Bemærk dog, at Rammeaftalen ikke er forpligtende, idet Ordregiver forbeholder sig ret til ved større projekter at udbyde levering af komponenter og muffemontage inkl. fjernvarmestik på særskilt. Rammeaftalen omfatter bl.a. Fjernvarmerør, Præfittings, Muffer og muffemontage samt Levering og montering af alarmsystem.

Læs mere
Ordregiver SK Varme A/S
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104104-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed