Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2019/S 061-142364

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om varetagelse af tegnsprogs- og skrivetolkning inden for uddannelsesområdet. Udbuddet er opdelt i 5 geografiske delaftaler (de 5 regioner) og 2 ydelsesspecifikke delaftaler pr. region (henholdsvis tegnsprogs- og skrivetolkning). Tolkebrugerne skal frit kunne vælge tolkeleverandør, jf. lov nr. 1736 af 27.12.2018. For hver delaftale forventes der derfor at være flere leverandører, bestående af henholdsvis en hovedleverandør og en række godkendte fritvalgsleverandører, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 02-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142364-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (05-03-2019)

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2019/S 045-103922

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103922-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om varetagelse af tegnsprogs- og skrivetolkning inden for uddannelsesområdet. Udbuddet er opdelt i 5 geografiske delaftaler (de 5 regioner) og 2 ydelsesspecifikke delaftaler pr. region (henholdsvis tegnsprogs- og skrivetolkning). Tolkebrugerne skal frit kunne vælge tolkeleverandør, jf. lov nr. 1736 af 27.12.2018. For hver delaftale forventes der derfor at være flere leverandører, bestående af henholdsvis en hovedleverandør og en række godkendte fritvalgsleverandører, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 02-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103922-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter