Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 055-126117

Kort beskrivelse

Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og 3.

Etape 2, A-N, E+H, udbydes i denne bekendtgørelse.

Arbejderne omhandler:

Nye tage, facader og vinduer, etablering af nye decentrale ventilationanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering samt etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

I forbindelse med de indvendige arbejder genhuses beboerne i byggeperioden.

Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravede affaldscontainere.

Læs mere
Ordregiver Herlev Almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape II, A-N, E+H v/DAB
Deadline 15-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126117-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (08-03-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 048-109462

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109462-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og 3.

Etape 2, A-N, E+H, udbydes i denne bekendtgørelse.

Arbejderne omhandler:

Nye tage, facader og vinduer, etablering af nye decentrale ventilationsanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering samt etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

I forbindelse med de indvendige arbejder genhuses beboerne i byggeperioden.

Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravede affaldscontainere.

Læs mere
Ordregiver Herlev Almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape II, A-N, E+H v/DAB
Deadline 15-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109462-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (05-03-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 045-101882

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101882-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og 3.

Etape 2, A-N, E+H, udbydes i denne bekendtgørelse.

Arbejderne omhandler:

Nye tage, facader og vinduer, etablering af nye decentrale ventilationsanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering samt etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

I forbindelse med de indvendige arbejder genhuses beboerne i byggeperioden.

Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravede affaldscontainere.

Læs mere
Ordregiver Herlev Almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape II, A-N, E+H v/DAB
Deadline 15-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101882-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse